Sieci

Jak działają sieci komputerowe?

Sieci komputerowe

Siecią komputerową nazywamy zespół wielu współpracujących ze sobą czynników i elementów, które wzajemnie się uzupełniają i w logiczny sposób ze sobą współpracują. Są to nie tylko urządzenia, ale sposoby ich łączenia, oraz algorytmy umożliwiające wzajemną komunikację.

Urządzenia w sieci

Pierwszym i podstawowym elementem w każdej sieci komputerowej, są urządzenia sieciowe. Składają się na nie głównie różnego rodzaju serwery, urządzenia peryferyjne, czyli popularne plotery, drukarki i skanery. Kolejną grupą sprzętu będącą elementem sieci, są urządzenia służące do jej komunikacji, a więc głównie switche i routery, oraz urządzenia wzmacniające sygnał i koncentratory. Na samym końcu zaś są urządzenia końcowe, do których należą stacje robocze, z których korzystają użytkownicy sieci.
Transmisja danych

Transmisja danych odbywa się poprzez media transmisyjne, czyli media, które łączę te wszystkie urządzenia ze sobą. Najczęściej są to bardzo popularne kable sieciowe UTP lub miedziane koncentryczne. Dla większych prędkości transferu stosuje się światłowody.

Protokoły sieciowe

Ostatnim elementem całej układanki, jaką jest sieć komputerowa, są protokoły sieciowe, dzięki którym to wszystko działa. Jest to algorytm, a raczej zbiór prostych zasada i reguł, na podstawie których cała sieć działa. Określają one, w jaki sposób są wymieniane informacje między urządzeniami, w jakim standardzie powinna wyglądać przesyłana informacja dla poszczególnych urządzeń i w jaki sposób. Dzięki temu zupełnie dwa różne komputery, nawet o innych typach procesorów i całej architekturze, mogą ze sobą współpracować i działać w jednej sieci, jeśli do komunikacji używają tych samych protokołów. Jest to ostateczna definicja komunikacji i informacji w sieci.

Jakie możliwości daje nam sieć komputerowa?

Najczęściej jest to udostępnianie danych i sprzętu w obrębie jednej sieci, także udostępnianie oprogramowania i centralizacja administracji.

Centralizacja administracji jest szczególnie ważnym obecnie aspektem zastosowania sieci komputerowych, szczególnie w dużych firmach, ale także mniejsze przedsiębiorstwa nie mogłyby się bez tego obyć, gdyby nie miały centralnej administracji swoich zasobów. Przykładowo mamy 1000 pracowników i każdy z nich ma swoją stację roboczą. Każdy pracownik ma swoje własne aplikacje, których używa, najczęściej są one tego samego rodzaju na wszystkich stacjach roboczych.

Praktycznie zawsze z czasem oprogramowanie podlega modyfikacjom i aktualizacjom. Instaluje się głównie aktualizacje i poprawki. Najczęściej w sieciach firmowych nie ma dostępu do internetu ze względów bezpieczeństwa i wszystko odbywa się od wewnątrz. Ręczna aktualizacja oprogramowania na każdym stanowisku byłaby fizycznie niemożliwa w takiej sytuacji, z powodu ogromnej ilości stanowisk. Dlatego aktualizacje i wszelkie modyfikacje przeprowadza się masowo z jednego miejsca. Przy takim zastosowaniu najpowszechniej jest stosowany system Active Directory z rodziny systemów Windows.

Działanie sieci komputerowej polega też na udostępnianiu danych. Komputery wymieniają między sobą dane i modyfikują te na innych komputerach. W tym samym celu jest udostępniany sprzęt, dzięki czemu możemy drukować na jednej drukarce sieciowej w firmie, zamiast instalować drukarkę na innych komputerach. Wraz z rozwojem informatyki, są znajdowane coraz nowsze zastosowania dla sieci, a ich możliwości są niemal nieograniczone.