Serwery

Co to jest serwer FTP?

Serwer FTP (File Transfer Protocol) w skrócie, jest to przestrzeń znajdująca się w internecie, służąca do wymiany plików. Użytkownik będący aktualnie podłączony do sieci internetowej i mający dostęp administracyjny do takiego serwera, może wysłać na niego, usunąć bądź pobrać będące już na nim pliki. Wszystkie te funkcje są umożliwione dzięki protokołowi komunikacyjnemu FTP.

Protokół komunikacyjny jest to zbiór reguł i kroków postępowania (logarytm), które są automatycznie wykonywane w celu nawiązania łączności i wymiany danych.  FTP jest standardowym protokołem używanym w celu wymiany plików oraz informacji między użytkownikiem a serwerem. By uwierzytelnić dostęp (zalogować się) użytkownik najczęściej musi wpisać login oraz hasło. Czasami jednak serwery są tak skonfigurowane, że nie jest to wymagane i można uzyskać dostęp do plików anonimowo, bez potrzeby uwierzytelniania. By zachować bezpieczeństwo serwery FTP są chronione często przez rozszerzenie FTPS, służące do szyfrowania danych.

Komunikacja jest możliwa dzięki dwóm połączeniom TCP. Jedno z nich jest połączeniem kontrolnym za pomocą którego przesyłane są polecenia, a drugie natomiast służy do transmisji danych. Połączenie za pomocą protokołu FTP  może działać w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym. Czasem gdy nie można uzyskać dostępu do serwera, przyczyną jest zapora sieciowa (firewall). W takim przypadku należy znaleźć w ustawieniach komputera odpowiednie porty i je odblokować.

Na połączenie FTP zwykle składają się trzy kroki:

  1. Pierwszy to logowanie. Użytkownik podaje login i hasło (bądź nie w rzadkim przypadku gdy nie jest to wymagane), następnie serwer sprawdza podane dane i w przypadku gdy są one poprawne przydziela mu określony dostęp do swoich zasobów.
  2. Drugi to właściwa praca, podczas której użytkownik ma możliwość operacji na plikach i katalogach znajdujących się na serwerze: kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy, itp.
  3. Ostatni krok to zamknięcie sesji, podczas której czasami podawane są różne statystyki dotyczące tego ile danych zostało wysłanych, ile pobranych czy też czas trwania sesji.

Jest wiele różnych portali internetowych oferujących możliwość założenia serwera FTP. Niektóre są płatne, niektóre darmowe. By operować na tych serwerach potrzebne są jednak programy, umożliwiające przeglądanie plików, obsługujące odpowiednie protokoły.  Serwer może nam służyć do wymiany plików z innym komputerem, czy też zwykłego przechowywania danych ale najczęściej jednak jest wykorzystywany do stawiania na nim stron internetowych. Gdy już mamy serwer i odpowiednie oprogramowanie, możemy zacząć działać. Należy nawiązać połączenie FTP i za pomocą wcześniej zainstalowanego programu zacząć pracę na naszym serwerze. Z początku obsługa nowego programu może wydawać się skomplikowana, jednakże programy zwykle są intuicyjne, a poza tym w internecie łatwo jest znaleźć wiele poradników wspierających początkujących użytkowników.

Serwer FTP a w zasadzie protokuł FTP jest najpopularniejszym sposobem wymiany informacji w internecie i wydaje się również, że jednym z najbezpieczniejszych.